Działaność zawodowa, naukowa i organizacyjna

 • absolwent Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi - 1988
 • asystent Kliniki Otolaryngologicznej CSK WAM w Warszawie do 2002
 • asystent Poradni Alergologicznej CSK AM w Warszawie (pod kierownictwem Prof. E. Zawiszy) w latach 1990-2002
 • adiunkt Kliniki Otolaryngologicznej CSK WAM (następnie WIM) w latach 2002-2010
 • szef Oddziału Działalności Naukowo-Badawczej Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2010-2011
 • adiunkt Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005 - 2014
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2006 -2024
 • Prezes Rady Lekarskiej WIL w latach 2009 - 2013 (VI kadencja)
 • Członek Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2009 - 2013 (VI kadencja)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej WIL w latach 2009 - 2026
 • Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika Lekarz Wojskowy w latach 2009-2021
 • Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii
 • Odznaczony MEDALEM ZASŁUŻONY W ROZWOJU ALERGOLOGII (PTA 2021) - link 

 

        AKTUALNIE

 Zainteresowania naukowe: 

Alergeny pyłku roślin i alergiczny nieżyt nosa. Fizjologia i patofizjologia nosa i zatok przynosowych oraz zmysłu węchu.

Główne kierunki badań:

Pomiary stężenia pyłku roślin (i alergenów) - sieść punktów pomiarowych OBAS.

Depozycja alergenów i leków donosowych w jamach nosa.

Pomiary temperatury i wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych.

Badania zmysłu węchu i smaku (elektrogustometria).

Leki biologiczne w Przewlekłym Zapaleniu Zatok Przynosowych z Polipami Nosa

 

Piotr Rapiejko, MD, PhD, ENT specialist

In 1982–1988, studied at the Faculty of Medicine of the Military Medical Academy in Łódź.  Since the beginning of his professional career, employed with the Department of Otolaryngology of the Military Institute of Medicine in Warsaw (until 2009) and with the Department Prevention of the Environmental Hazards and Allergology of the Medical University of Warsaw (until 2012).

In 2010–2011, Head of the Research Division of the Military Institute of Medicine.

In 1995, he obtained the first degree specialisation in otolaryngology, in 2000 — the second degree, in 2002 — the doctoral degree in medicine.

He authored 15 monographs and over 72 chapters in books. Author of many articles in national and international scientific journals in the field of laryngology, allergology and medical aerobiology, with combined Impact Factor (IF) = 56.

In 2000–2006, for two consecutive terms, Secretary of the Regional Branch of the Polish Society of Otolaryngologists — Head and Neck Surgeons for the Mazowieckie Province, and in 2003-2009, Secretary of the Warsaw Branch of the Polish Society of Allergology.

Between 2002 and 2006, Secretary of the Doctoral Programme organised by the Military Institute of Medicine.

Between 2006 and 2021, and in the current term from 2021 - Member of the General Board of the Polish Society of Allergology.

Between 2009–2015 and 2021 to continue - Chairman of the Section of Laryngology of the Polish Society of Allergology. In 2015–2021, Vice-Chairman of the Section of Laryngology of the Polish Society of Allergology.

Editor-in-chief of the Alergoprofil quarterly (since 2005 - ),

Deputy editor-in-chief of the Lekarz Wojskowy quarterly (2009-2021),

Secretary of the Polish Journal of Otolaryngology bimonthly (journal listed at PubMed Medline, Web of Science).

Supervisor of specialisation training in otolaryngology for 6 physicians.

Supportive supervisor of 3 doctoral theses and supervisor of 5 master’s theses.

During the 6th term of office of the Physicians’ Professional Self-Government, President of the Military Medical Council, and Member of the Supreme Medical Council.

 

Wybrane wystąpienia w mediach

Wybrane publikacje naukowe: